מאמרים

על פי הקבלה הלב הוא המלך של הנפש. התורה נתפסת כלב הבריאה. האות הראשונה מתחילה באות ב' "בראשית ברא .....והאות האחרונה היא באות ל'....."ישראל". יחד "לב". לב בגימטריה = 32. 32 נתיבות החכמה- למה נתיבות ולא שבילים? נתיבות הם דרכים דו סיטריות של הלב שאנו עוברים עם עצמינו בפנים. שבילים הם דרכים שבהן כל אחד הולך.
 
Read more
תורת האסטרולוגיה קיימת אלפי שנים. כל המידע שיש בידינו – קיבלנו מקודמינו, ותוך כדי חקירה ודרישה בלתי-פוסקות פיתחנו הבנה דקה ועמוקה יותר ויותר של התורה המופלאה הזו. ועדיין הדרך ארוכה. אני מבחינה היום בשלוש אסכולות עיקריות בתורה זו, אשר לצורך העניין אכנה אותן: קלאסית, פסיכולוגית-מודרנית, וקארמטית-רוחנית.
Read more